Klik op de tekening en download de kleurplaat

 tekening

Naar antwoordstrook receptie

Op deze pagina staan de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging. Ook staan hier de notulen van de laatste algemene jaarvergadering.

 

Concept Notulen Algemene Jaarvergadering 3 april 2017

 

Statuten & Huishoudelijk reglement.

Uiteraard zijn er afspraken tussen tuinders en regels waaraan de  leden van de vereniging zich moeten houden. Zo mogen bijvoorbeeld op de  complexen A en D kasjes gebouwd worden, die wel aan de voorschriften  zoals die zijn vastgelegd moeten voldoen, terwijl op het C-complex  niets gebouwd mag worden. Bouwen is namelijk alleen mogelijk met  toestemming van de gemeente.

De afspraken en regels van onze vereniging staan in het huishoudelijk reglement. Wij raden U aan deze te lezen.

 

Download de statuten van Volkstuinvereniging Wijk bij Duurstede

Download het huishoudelijk reglement van Volkstuinvereniging Wijk bij Duurstede

 

Download de tekening met de maximale maatvoering kassenbouw