Samenstelling beroepscommissie

Contactpersoon:
Henk Rehorst
Tel: 0343572644

Overige leden:
Kees van de Heide
Wim van Dijk
Jan Klaver
Marian Kosterman

Commissie van beroep

Wanneer een lid van oordeel is dat het bestuur een besluit heeft genomen dat in strijd is met de statuten en/of het huishoudelijk reglement, heeft hij/zij het recht om binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de commissie van beroep.

De procedures van de commissie van beroep worden uiteengezet in artikel 17 van het huishoudelijk reglement. U kunt de statuten en het huishoudelijk reglement vinden op de pagina ‘Documenten’.

Share