Samenstelling beroepscommissie

Contactpersoon:
Henk Rehorst
Tel: 0343572644

Overige leden:
Kees van de Heide
Wim van Dijk
Jan Klaver
Marian Kosterman

Commissie van beroep

Indien een lid van mening is dat het bestuur een beslissing heeft genomen, die in strijd is met de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kan hij/zij daar binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij de commissie van beroep.

De regels van de commissie van beroep staan beschreven in artikel 17 van het huishoudelijk reglement. Op de pagina documenten staan de statuten en het huishoudelijk reglement.

Share